جمعه 28 آذر 1393 | | |
نظرسنجی

نظر شما در خصوص برنامه زمان بندی ثبت نام چگونه است ؟
  مناسب است
  زمان کافی نمی باشد
همایش ها


با کسب رتبه 11 دانشگاه های معتبر کشور، افتخاری دیگر برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج رقم خورد