۱۹:۲۵ - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
 • ۲۶ مرداد
  آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی (۱۳۶۹)
 • ۲۸ مرداد
  کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (۱۳۳۲ ه ش)
 • ۳۰ مرداد
  روز بزرگداشت علامه مجلسی
 • ۳۰ مرداد
  روز جهانی مسجد