جدول زمانبندی حذف و اضافه وثبت نام با تاخیر نیمسال دوم ۹۸-۹۷


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۹ مورد.
ورودیمقطع تاریخ دانشکده از ساعتتا ساعت
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعشنبه 97/11/27فنی9:0024:00
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعشنبه 97/11/27مکاترونیک9:0024:00
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعشنبه 97/11/27الهیات9:0024:00
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعشنبه 97/11/27ادبیات و زبانهای خارجی11:0024:00
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعشنبه 97/11/27علوم پایه11:0024:00
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعشنبه 97/11/27روانشناسی11:0024:00
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعشنبه 97/11/27دامپزشکی11:0024:00
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعشنبه 97/11/27تربیت بدنی و علوم ورزشی13:0024:00
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعشنبه 97/11/27حقوق و علوم سیاسی13:0024:00
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعشنبه 97/11/27مدیریت و حسابداری13:0024:00
آخرین ویرایش۲۴ بهمن ۱۳۹۷