جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹-۹۸


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
ورودیمقطع تاریخ دانشکده از ساعتتا ساعتساعت تمدید
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/06/10ادبیات و زبانهای خارجی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/11
ورودی 95کلیه مقاطعدوشنبه 98/06/011ادبیات و زبانهای خارجی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/12
ورودی 96کلیه مقاطعسه شنبه 98/06/12ادبیات و زبانهای خارجی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/13
ورودی 97کلیه مقاطعچهارشنبه 98/06/13ادبیات و زبانهای خارجی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/14
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/06/10الهیات9:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/11
ورودی 95کلیه مقاطعدوشنبه 98/06/011الهیات9:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/12
ورودی 96کلیه مقاطعسه شنبه 98/06/12الهیات11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/13
ورودی 97کلیه مقاطعچهارشنبه 98/06/13الهیات11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/14
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/06/10تربیت بدنی و علوم ورزشی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/11
ورودی 95کلیه مقاطعدوشنبه 98/06/011تربیت بدنی و علوم ورزشی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/12
آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۳۹۸