جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹-۹۸


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
ورودیمقطع تاریخ دانشکده از ساعتتا ساعتساعت تمدید
کلیه ورودی هاکلیه مقاطعشنبه 98/06/09ویژه دانشجویان ممتاز در کلیه دانشکده ها - با شرط معدل کل ( 17 تا 20)11:0024:00:00ندارد
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/06/10ادبیات و زبانهای خارجی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/11
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/06/10علوم11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/11
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/06/10روانشناسی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/11
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/06/10دامپزشکی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/11
ورودی 95کلیه مقاطعدوشنبه 98/06/011ادبیات و زبانهای خارجی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/12
ورودی 95کلیه مقاطعدوشنبه 98/06/011علوم11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/12
ورودی 95کلیه مقاطعدوشنبه 98/06/011روانشناسی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/12
ورودی 95کلیه مقاطعدوشنبه 98/06/011دامپزشکی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/12
ورودی 96کلیه مقاطعسه شنبه 98/06/12حقوق و علوم سیاسی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز98/06/13
آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۳۹۸