جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۹-۹۸


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
ورودیمقطع تاریخ دانشکده از ساعتتا ساعتساعت تمدید
ورودی 97کلیه مقاطعسه شنبه 98/11/08مدیریت و حسابداری11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/09
ورودی 97کلیه مقاطعسه شنبه 98/11/08تربیت بدنی و علوم ورزشی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/09
ورودی 97کلیه مقاطعسه شنبه 98/11/08الهیات11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/09
ورودی 97کلیه مقاطعسه شنبه 98/11/08دامپزشکی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/09
ورودی 98کلیه مقاطعچهارشنبه 98/11/09حقوق و علوم سیاسی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/10
ورودی 98کلیه مقاطعچهارشنبه 98/11/09مدیریت و حسابداری11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/10
ورودی 98کلیه مقاطعچهارشنبه 98/11/09تربیت بدنی و علوم ورزشی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/10
ورودی 98کلیه مقاطعچهارشنبه 98/11/09الهیات11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/10
ورودی 98کلیه مقاطعچهارشنبه 98/11/09دامپزشکی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/10
ورودی 97 و 98 ( تمدید ثبت نام )پنج شنبه 98/11/10کلیه دانشکده ها12:0024:00:00ندارد
آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۳۹۸