تودیع و معارفه معاون دانشجوی و فرهنگی واحد

۲۳ آذر ۱۳۹۵ | ۰۷:۴۹ کد : ۱۱۷۹ اطلاعیه ها
در جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی کرج ، دکتر علیرضا رحیمی به عنوان سرپرست حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی معارفه شد.

در جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی کرج از زحمات دکتر میر ابراهیم صدیق در سمت سرپرست حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی تقدیر ،و از آن سمت تودیع شد.وی هم اینک رئیس دبیرخانه هیات امنا استان البرز است.

در جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی کرج ، دکتر علیرضا رحیمی به عنوان سرپرست حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی معارفه شد. وی پیش از این رئیس دانشکده تربیت بدنی واحد کرج بود.