ویژه دانشجویان شاهد روانشناسی واحد کرج: برگزاری سلسله کارگاه های مهارت های زندگی

۱۳ بهمن ۱۳۹۵ | ۰۹:۳۸ کد : ۱۲۶۹ اطلاعیه ها

ویژه دانشجویان شاهد روانشناسی واحد کرج: برگزاری سلسله کارگاه های مهارت های زندگی
10هفته 10 مهارت

جمعه ها ساعت9:00  تا12:00
بااعطای گواهینامه معتبر

مکان برگزاری دانشکده روانشناسی
جهت ثبت نام با خانم دکامی گرامی هماهنگ شود