انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به عنوان عضو و رئیس گروه دامپزشکی شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۷ بهمن ۱۳۹۵ | ۰۸:۲۶ کد : ۱۳۰۰ اطلاعیه ها

دکتر مهدی مرجانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به عنوان عضو و رئیس گروه دامپزشکی شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی به مدت 2 سال منصوب شدند.