برنامه زمانبندی کارگاههای آموزشی مرکز تحقیقات کشاورزی واحد کرج اعلام شد

۱۰ آبان ۱۳۹۳ | ۱۶:۵۲ کد : ۱۳۳ اخبار دانشگاه
برنامه زمانبندی کارگاههای آموزشی مرکز تحقیقات کشاورزی واحد کرج به شرح ذیل اعلام می گردد .

 

به نام خدا

( اطلاعیه شماره 2 )

برنامه زمانبندی کارگاههای آموزشی مرکز تحقیقات کشاورزی واحد کرج به شرح ذیل اعلام می گردد .

محل برگزاری کلاس

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

ظرفیت کلاس

( نفر)

هزینه ثبت نام

( ریال )

تاریخ برگزاری

نام استاد دوره

عنوان کارگاه

ردیف

آزمایشگاه تحقیقات

15

1/000/000

6/9/93

دکتر عبدالله محمدی

کارگاه آموزشی کشت بافت

1

سایت کامپیوتر

15

500/000

10/9/93

دکتر فرزاد پاک نژاد

کارگاه آموزشی نرم افزار SAS

( علوم زراعت و اصلاح نباتات )

 

2

آزمایشگاه هرباریوم

20

500/000

12/9/93

دکتر خسرو اشرفی

کارگاه آموزشی: مطالعه پدیده شناسی گیاهی  (فنولوژی)

3

سایت کامپیوتر

15

500/000

17/9/93

دکتر فرزاد پاک نژاد

کارگاه آموزشی نرم افزار SPSS

( علوم زراعت و اصلاح نباتات )

 

4

سالن شهید فهمیده

100

300/000

18/9/93

دکتر شادمان پور موسی

کارگاه آموزشی: کار آفرینی مهارتهای کسب و کار

5

سایت کامپیوتر

15

500/000

24/9/93

دکتر فرزاد پاک نژاد ، دکتر امیری

کارگاه آموزشی مدل سازی

6

آزمایشگاه هرباریوم

20

1/000/000

27/9/93

دکتر محمد فرجادی شکیب

کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزار RTA درطراحی فضای سبز

( پیشرفته )

7

گلخانه

30

500/000

29/9/93

دکتر محمد فرجادی شکیب

کارگاه آموزشی پرورش گیاهان آپارتمانی

8

سالن سمعی و بصری

40

500/000

4/10/93

دکتر محمد فرجادی شکیب

کارگاه آموزشی پرورش گیاهان فصلی

9

سالن سمعی و بصری

40

500/000

6/10/93

دکتر محمد فرجادی شکیب

کارگاه آموزشی پرورش گیاهان پوششی

10

سالن سمعی و بصری

40

500/000

16/11/93

دکتر محمد فرجادی شکیب

کارگاه آموزشی شناسائی درختان ودرختچه های زینتی و کاربرد آن در طراحی

11

سالن سمعی و بصری

40

500/000

18/11/93

دکتر محمد فرجادی شکیب

کارگاه آموزشی هرس گیاهان زینتی

12

سالن سمعی و بصری

40

500/000

19/11/93

دکتر محمد فرجادی شکیب

کارگاه آموزشی تکثیر گیاهان زینتی

13

سالن سمعی و بصری

40

500/000

20/11/93

دکتر محمد فرجادی شکیب

کارگاه آموزشی استفاده از هنر نورپردازی در طراحی فضای سبز

14

سالن سمعی و بصری

40

500/000

21/11/93

دکتر محمد فرجادی شکیب

شناسائی گلهای زینتی و کاربرد آن در طراحی

15

گلخانه

20

500/000

25/11/93

دکتر محمد فرجادی شکیب

کارگاه آموزشی پرورش کاکتوس

16

گلخانه

20

500/000

26/11/93

دکتر محمد فرجادی شکیب

کارگاه آموزشی تراریوم

17

آزمایشگاه هرباریوم

20

500/000

29/11/93

دکتر خسرو اشرفی

کارگاه آموزشی: جمع آوری و خشک کردن نمونه های گیاهی

18

سایت کامپیوتر

15

500/000

بهمن 93

دکترعلیرضا نوشری

کارگاه آموزشی نرم افزارSAS

( علوم دامی )

19

آزمایشگاه تحقیقات

15

1/000/000

بهمن 93

دکترعلیرضا نوشری

کارگاه آموزشی نحوه استخراج اسیدهای نوکلوئیک

20

آزمایشگاه حشره شناسی

20

500/000

بهمن 93

دکتر مریم معرفی

کارگاه آموزشی اتاله کردن حشرات و آفات گیاهی

21

سالن سمعی و بصری ، گلخانه

30

500/000

اسفند ماه 93

دکتر لیلا پور حسینی

کارگاه احداث و مدیریت گلخانه

22

سالن سمعی و بصری ، گلخانه

30

500/000

اسفند ماه 93

دکتر لیلا پور حسینی

کارگاه آموزشی پرورش توت فرنگی

23

سالن سمعی و بصری ، گلخانه

30

500/000

اسفند ماه 93

دکتر لیلا پور حسینی

کارگاه آموزشی کشت هیدرو پنیک

24

 

 

شماره حساب :  0104726660005  بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج . کد شعبه : 2650 به نام پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

در پایان دوره گواهینامه از طرف مرکز تحقیقات کشاورزی واحد کرج صادر می گردد .

دانشجویان و فارغ التصیلان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد کرج  از 20% تخفیف ثبت نام برخوردارند .

علاقمندان جهت ثبت نام به آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد کرج ( آقای مهندس رضائی) مراجعه نمایند .