اسامی پذیرفته شدگان در مسابقهEnglish Cup

۲۰ آبان ۱۳۹۳ | ۱۲:۴۱ کد : ۱۴۴ اخبار دانشگاه
اسامی پذیرفته شدگان در مسابقهEnglish Cup

کلیه پذیرفته شدگان می بایستی در تاریخ 24/8/1393 راس ساعت 10 در سالن باهنر دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی حضور داشته باشند. بدیهی است در صورت عدم حضور امتحان مجدد برگزار نخواهد شد.

رشته

نمره

نام و نام خانوادگی

کارشناسی مترجمی

60

 1. سید نسرین میر عربشاهی

کارشناسی ادبیات

61

 1. شهلا نصیری

کارشناسی ادبیات

61

 1. نادر نوبر

کارشناسی ادبیات

63

 1. پوریا کوه زارع

کارشناسی مترجمی

66

 1. شیوا طالبی

کارشناسی ادبیات

68

 1. محمد واشقانی فراهانی

کارشناسی مترجمی

71

 1. ناهید درستکار

کارشناسی ادبیات

71

 1. نیلوفر خانقاه

کارشناسی مترجمی

72

 1. الناز رحمتی نژاد

کارشناسی مترجمی

71

 1. یاشار فرشی

کارشناسی ادبیات

72

 1. سپیده صمدی

کارشناسی مترجمی

73

 1. اشکان طالحی

کارشناسی ادبیات

79

 1. یونس رازی