دانشگاه آزاد اسلامی با جلوگیری از فرار مغزها و نخبگان گام موثری در عدم خروج ارز و سرمایه های مالی از کشور برداشته است

۲۷ آبان ۱۳۹۳ | ۱۲:۳۸ کد : ۱۴۸ اخبار دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی با جلوگیری از فرار مغزها و نخبگان گام موثری در عدم خروج ارز و سرمایه های مالی از کشور برداشته است

دکتر بهروز میرزا رئیس واحد کرج در حاشیه گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:

دانشگاه آزاد اسلامی با جلوگیری از فرار مغزها و نخبگان گام موثری در عدم خروج ارز و سرمایه های مالی از کشور برداشته است

دکتر بهروز میرزا، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در حاشیه گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس محترم شورای اسلامی گفت: گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی توسط بسیاری از پژوهشگران و استادان فرهیخته در رسانه های مختلف اینترنتی و مکتوب مطالعه شده است.

وی با اشاره به این موضوع که تحقق تولیدات علمی و افزایش آمار مقالات در سال 1391 نشانگر صحت عملکرد و توانمندسازی در دانشگاه است افزود: افت ناگهانی آن در سالهای بعدی گویای تغییرات نسبتا شتابزده و نادرست در شیوه حمایت و اهتمام به توانمندسازها در همین سال بوده است.

رئیس واحد کرج با تاکید بر موفقیت های دانشگاه آزاد اسلامی در جوامع علمی جهانی ادامه داد: یک مقاله تحقیقاتی که امکان چاپ در یک فصلنامه  علمی _ پژوهشی معتبر را پیدا می کند، حاصل چند سال پژوهش و تحقیق می باشد ، لذا طبیعی است که در اوج بالندگی دانشگاه آزاد اسلامی، بهترین و بیشترین میزان پژوهش های قوی، صورت گرفته در کشور را به خود اختصاص داده باشد و نتایج مثبت آن نیز آمار ارائه شده بسیار خوبی را درسال1391 رقم زده است .

دکتر میرزا ادامه داد: درست یا نادرست، شیوه نگرش به توانمندسازها و تشویق تغییر کرده  و این آمار برای سال 1392 یا 1393 می‌توانست سیر نزولی را در پی داشته باشد که البته جای بحث دارد. بنابراین با اصلاحاتی که در نگرش کیفی سازی دانشگاه اتفاق افتاده و استادان را تشویق به افزایش و بهبود کیفیت  تحقیقات نموده است مطمئنا شاهد تمایل بیشتر تولیدات علمی دانشگاه آزاد در فصلنامه  علمی _ پژوهشی دارای فاکتور تأثیر بین المللی برای چند سال آینده خواهیم بود. گرچه جایگاه فعلی علمی دانشگاه آزاد هنوز هم برای برخی قابل تصور نیست !

میرزا افزود: علاوه بر این، در سالهای ابتدای تأسیس، نهال دانشگاه آزاد نیاز به آبیاری و تقویت بیشتری داشت و بدیهی است که بسیاری سخت گیریها از سوی نهادهای دولتی بویژه وزارتین علوم و بهداشت وقت، کمتر احساس شده است. شاید اگر دیکته کلاس اول هریک از ما را هم بازنگری کنند اشتباهات اندکی یافت شود که به دلیل تشویق و توانمندسازی توسط معلم وقت، برما بخشیده شده است.

وی با بیان جایگاه کنونی دانشگاه آزاد اسلامی در کشور گفت: در حال حاضر این دانشگاه به عنوان یک بازوی توانمند، در کنار و سایه حمایت دو وزارتخانه مذکور، موجب دلگرمی و ارتقاء جایگاه علمی کشور در عرصه های بین المللی قرار دارد.

وی همچنین اظهار داشت: دانشگاه آزاد توانسته است از فرار مغزها و نخبگان کشور، که علاقه مند به تحصیل و تحقیق در داخل کشور می باشند و بسیاری از آنان دارای فکر و نخبگی خاص بوده و هستند را بعنوان سرمایه های انسانی متفکر و دارای اندیشه، جلوگیری نماید. طبعا نتیجه این حرکت کمک موثری در جلوگیری از خروج ارز و سرمایه های مالی کشور را به همراه داشته است .

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در پایان سخنانش گفت: ما خرسند و مفتختریم از اینکه بسیاری از این نخبگان هم اکنون به جای خدمت به بیگانه در حال فایده رسانی به میهن عزیز اسلامیمان می باشند.

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج