با حکم دکتر واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ، دکتر بهروز میرزا به عنوان رئیس کارگروه تخصصی شیمی ، مهندسی شیمی و نفت دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند

۲۸ آبان ۱۳۹۳ | ۱۱:۵۷ کد : ۱۴۹ اخبار دانشگاه
[با حکم دکتر واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ، دکتر بهروز میرزا به عنوان رئیس کارگروه تخصصی شیمی ، مهندسی شیمی و نفت دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند

[با حکم دکتر واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ، دکتر بهروز میرزا به عنوان رئیس کارگروه تخصصی شیمی ، مهندسی شیمی و نفت دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند