آقای میلاد ماهان راد مخترع برگزیده مسابقات جهانی اختراعات کره جنوبی گردید. او موفق به دریافت مدال طلا در مسابقات بین المللی اختراعات سئول SIIF2014 که زیر نظر فدراسیون بین المللی مخترعان جهان IFIA و سازمان مالکیت معنوی و فکری جهان شد.

۱۴ آذر ۱۳۹۳ | ۱۸:۵۴ کد : ۱۶۱ اخبار دانشگاه
آقای میلاد ماهان راد مخترع برگزیده مسابقات جهانی اختراعات کره جنوبی گردید. او موفق به دریافت مدال طلا در مسابقات بین المللی اختراعات سئول SIIF2014 که زیر نظر فدراسیون بین المللی مخترعان جهان IFIA و سازمان مالکیت معنوی و فکری جهان شد.
آقای میلاد ماهان راد مخترع برگزیده مسابقات جهانی اختراعات کره جنوبی گردید. او موفق به دریافت مدال طلا در مسابقات بین المللی اختراعات سئول  SIIF2014  که زیر نظر فدراسیون بین المللی مخترعان جهان IFIA و سازمان مالکیت معنوی و فکری جهان شد.

 آقای میلاد ماهان راد مخترع برگزیده مسابقات جهانی اختراعات کره جنوبی گردید. او موفق به دریافت مدال طلا در مسابقات بین المللی اختراعات سئول  SIIF2014  که زیر نظر فدراسیون بین المللی مخترعان جهان IFIA و سازمان مالکیت معنوی و فکری جهان شد.