کارگاههای آموزشی دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی

۱۹ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۹:۵۰ کد : ۱۷ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۷۵۶
کارگاههای آموزشی دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی
کارگاههای آموزشی دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می رساند کارگاههای آموزشی دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی به شرح ذیل برگزار می گردد، خواهشمند است با توجه به زمان برگزاری درخواست خود را از طریق پیامک به شماره 09123591218 خانم بخت آزما اعلام نماید.

عنوان کارگاه

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

ساعت برگزاری

محل برگزاری

Latex

28/5/93

29/5/93

9 صبح الی 16

دانشکده دامپزشکی

سالن پایان نامه

زی پرشین

1/6/93

2/6/93

9 صبح الی 16

دانشکده دامپزشکی

سالن پایان نامه