اخذ مجوز مرکز رشد سازه های نوین

۱۸ آذر ۱۳۹۳ | ۱۰:۳۵ کد : ۱۷۱ اخبار دانشگاه
اخذ مجوز مرکز رشد سازه های نوین

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، به دنبال پی گیری های معاونت پژوهشی این دانشگاه و انجام مراحل اداری مربوطه مجوز راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناور تخصصی سازه های نوین، خودرو، الکترونیک و متالورژی به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اعطا شد.

گفتنی است این مجوز با توجه به تفاهم نامه فیمابین معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و به استناد مصوبات هشتمین جلسه شورای راهبری و سیاستگذاری مراکز رشد داشگاه آزاد اسلامی از سوی مرکز توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی به واحد کرج داده شده است.

                                            

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج