در چهارمین کارگروه اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز تصویب شد:

طرح تامین بخشی از نیاز گوشتی و گیاهان دارویی استان البرز در واحد کرج

۳۰ فروردین ۱۳۹۷ | ۱۸:۲۵ کد : ۱۸۶۱ اطلاعیه ها

 

            

         به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، چهارمین جلسه کارگروه تحقق اقتصاد مقاومتی به ریاست دکتر محمدحسن برهانی فر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و حضور اعضای کارگروه مربوطه در سالن شورای واحد کرج تشکیل شد.

    در این جلسه مسئولین سه کارگروه کشاورزی، صنعت و خدمات به ارائه گزارش اقدامات انجام شده و نتایج حاصل از جلسات تخصصی خود ارائه کردند.

      دکتر حبیبی مسئول گروه تخصصی کشاورزی به تفکیک وظایف بین کارگروه تولیدات گیاهی، کارگروه صنایع چوب، کارگروه تولیدات دام، طیور و آبزیان و کارگروه کنفرانس ها پرداخت و دو طرح مهم اجرایی در حال اجرا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج را تشریح کرد.

   وی با اشاره به پتانسیل های موجود در بین دانشجویان و استادان واحد کرج تصریح کرد: «طرح های مذکور در حال حاضر آغاز شده و پیش نویس طرح توسعه آن نیز در حال تهیه می‌باشد که با تامین منابع مالی اولیه و به اجرا در آمدن آن می‌توان بخشی از نیاز گوشتی و نیاز به گیاهان دارویی استان را تامین کرد.»

   در بخش دیگری از این جلسه دکتر حامد ثابت رئیس کارگروه تخصصی صنعت طرح های تاسیس کلینیک صنعتی جامع، طرح تاسیس مراکز آموزش‌های بین المللی جوشکاری، سامانه مشاوره تخصصی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز، تاسیس مدرسه اشتغال از سوی کارگروه صنعت به صورت مشروح مطرح و به بحث و بررسی گذاشته شد.

  همچنین پیشنهادهایی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی درآمدزا توسط کارگروه خدمات توسط دکتر محمدرضا بلیاد مطرح و بررسی شد.

                                                                     روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج