ثبت اختراع « فرایند تکثیر سریع گیاه تاتوره تماشایی از طریق کشت بافت » توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۰ کد : ۱۸۸۹ اطلاعیه ها

 

      ابوالفضل حاجی حیدر و سمیه قادرمرزی، اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد، موفق به ثبت اختراع با عنوانفرایند تکثیر سریع گیاه تاتوره تماشایی از طریق کشت بافت"  شدند.

   به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج این اختراع که به شماره 033124 الف/89 در سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و شماره 1396212 مورخ 23/8/1396 اعتبارسنجی و امتیازدهی در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ثبت شده است به منظور رفع نیاز و تقاضای بازار برای فرآورده‌های گیاهان دارویی بویژه در بازارهای جهانی است.

      ابوالفضل حاجی حیدر در این زمینه گفت :«تا زمانی که انسان در این کره خاکی به سر میبرد، به گیاهان نیاز دارد. تقاضا جهت فرآورده های حاصل از گیاهان دارویی در کشورهای پیشرفته بیش از سایر کشورهاست در حالی که منابع گیاهی این مواد، عمدتا در کشورهای جهان سوم میباشد.»

     وی با بیان اینکه انسان به حکم تجربه، علم و اندیشه، بنا به مقتضیات خود در طول عمر حیات در کره زمین به کمک گیاهان دارویی خود را مداوا کرده و میکند؛ گفت:«محدودیت های کاشت و نگهداری گیاهان دارویی متعدد میباشد که از آن جمله میتوان به کوتاه بودن فصل کاشت و یا برداشت بعضی از گونه های گیاهی، کمبود زمین های مناسب جهت داشت، ناچیز بودن مواد موثره حاصل از گیاه و غیره اشاره کرد.»

     سمیه قادرمرزی نیز با تایید وجود این موانعی، یکی از راه های رفع این محدودیت‌ها را دستیابی هر چه بیشتر و سریعتر به متابولیت‌های ثانویه، کشت بافت گیاه دانست و افزود: «تکثیر تاتوره به وسیله بذر در زمین‌های قابل نفوذ و مرطوب صورت میگیرد و با استفاده از این روش تعداد محدودی گیاه با توجه به حجم خزانه در دسترس و همچنین تعداد پایه های مادری اولیه تولید میگردد. »

    وی خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه در کشور پتانسیل زیادی برای تولید گیاهچه‌های تاتوره وجود دارد؛ این محصول که میتوان آن را جزء محصولات نوین در عرصه کشاورزی ایران دانست، می تواند چشم انداز تولید فرآورده‌های دارویی از جمله فرآورده‌های حاصل از تاتوره را متحول نماید.»

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج