ارزیابی دکتر رهبر از نمایشگاه محصولات تجاری واحد کرج:

اقدامات انجام شده و همت واحد کرج در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و طرح های درآمدزا قابل تقدیر است

۱۷ تیر ۱۳۹۷ | ۱۳:۰۶ کد : ۱۹۸۳ اطلاعیه ها

       به گزارش روابط عمومی واحد کرج دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در بازدید که از آزمایشگاه‌ها و نمایشگاه محصولات تجاری واحد کرج، عملکرد این دانشگاه را مثبت ارزیابی کرده و گفت: «از اقدامات انجام شده و همتی که واحد کرج در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، اجرای طرح های درآمدزا و شرکت های دانش بنیان انجام داده است لذت بردم و این مسیر به موفقیت منجر خواهد شد.»

    در این بازدید که با همراهی دکتر بیژن رنجبر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدحسن برهانی فر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز، دکتر محمدرضا عسگری رئیس دبیرخانه هیأت امنای استان البرز و جمعی از مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی و استان البرز صورت گرفت؛ دکتر رهبر پس از بازدید از نمایشگاه محصولات تجاری شده واحد کرج ضمن ابراز امیدواری اظهار داشت: «مسیر انتخاب شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج به موفقیت منجر خواهد شد و در حال حاضر باید هم و غم مسئولین واحد کرج  این باشد که در مسیر آغاز شده محکم و استوار گام بردارند و موانع اجرایی را با مسئولین مربوطه در دانشگاه آزاد اسلامی مرتفع نمایند.»

   وی با اشاره به اینکه بخشی از موانع اجرایی طرح های درآمدزا در دانشگاه آزاد اسلامی مربوط به مسائل خارج از سیستم دانشگاه است؛ تصریح کرد: «اگر خودمان را به جامعه و کسانی که قصد خدمت رسانی به آنان داریم اثبات نماییم، قطعا در رفع موانع نیز موفق خواهیم بود.»

    در نمایشگاه محصولات تجاری شده واحد کرج بیش از 9 محصول شامل طرح استحصال فلزات گرانبها، طرح تهیه GPS خودرو، طرح توموگرافی درختان سرپا، طرح ساخت کیت آموزشی استخراج DNA، طرح ساخت دستگاه الکتروشوک قلب، طرح نرم افزار آموزشی اجتماعی داناک، طرح ساخت کامپیوتر دیوار و ساخت ایمپلت های پزشکی به دکتر رهبر و هیأت همراه ارائه شد.

    دکتر رهبر با برشمردن نکات مثبت طرح های ارائه شده، ضمن تاکید بسیار بر تهیه پیوست فرهنگی  گفت: «برای تمامی طرح های درآمدزا در دانشگاه آزاد اسلامی بایستی پیوست فرهنگی تهیه شود تا از ایجاد مشکلات ثانوی در اجرای آنها پیشگیری شود.»

    وی همچنین با استماع مشروح اقدامات صورت گرفته در بخش طرح های درآمدزا و شرکت های دانش بنیان استان البرز و واحد کرج اقدامات صورت گرفته و همت واحد کرج در این مسیر را سبب خرسندی و قابل تقدیر عنوان کرد.

                                                                                   روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج