مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز:

نگاه بسیج اساتید بایستی نگاهی کلان و در حوزه تصمیم سازی باشد

۲۳ تیر ۱۳۹۷ | ۰۶:۳۸ کد : ۱۹۸۸ اطلاعیه ها

 

     به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در جلسه هماهنگی مسئولین بسیج اساتید در سازمان بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی و استان البرز مهمترین دغدغه ها، برنامه ها و راهکارهای تقویت علمی و عملی بسیج اساتید بررسی شد.

     پیش از شروع جلسه مسئولین با حضور بر مزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافع حرم ادای احترام کردند.

   همچنین در این جلسه دکتر حسن شوندی مسئول بسیج اساتید در دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و هماهنگ کننده جلسه به ارائه آماری از وضعیت موجود بسیج اساتید این استان و واحد کرج پرداخت. وی با معرفی بخش های مختلف این بسیج در دانشگاه به برگزاری دوره های پیوست نگاری فرهنگی، معرفت افزایی اساتید و شکل گیری دفاتر دانشکده ای بسیج اساتید در واحد کرج اشاره کرد و به بیان پاره ای از مشکلات موجود پرداخت.

    دکتر شوندی همچنین با بیان برخی توقعات پژوهشی اساتید بسیجی و تامین بودجه های پژوهشی برای آنان به فعالیت اندیشکده های بسیج اساتید اشاره کرد و گفت: «نگاه بسیج باید نگاهی کلان باشد و در حوزه تصمیم سازی و القای سیاست های درست به دانشگاه در جهت پیشبرد اهداف انقلاب و نظام حرکت کند.»

   وی در ادامه با تاکید بر فعالیت بر سیاست های کلان دانشگاه گفت: «در حال حاضر بیشتر فعالیت های بسیج اساتید مناسبتی است و این یک رویکرد فرهنگی نیست بلکه بایستی با در نظر گرفتن امتیازات فرهنگی برای دانشکده ها، آنان را در حوزه تصمیم سازی و نگاه های کلان به دانشگاه و امور فرهنگی آن فعال کرد.»

   دکتر حامد ثابت نیز پژوهشگر برتر بسیج اساتید در استان البرز نیز به بیان پاره‌ای پیشنهادات در خصوص مسائل پژوهشی و علمی و نیاز به ارتباط بیشتر بین اقشار مختلف بسیج در کل کشور سخنانی را مطرح کرده و اعلام نمود: «در حال حاضر در واحد کرج دو اندیشکده حکمت و فلسفه و زنان و خانواده تصویب شده و مکاتبات برای تصویب و راه اندازی اندیشکده فناوری های پیشرفته نیز در حال انجام است.»

    حجت الاسلام ابراهیم اکبری نیز با تاکید بر اینکه هدایت نیازمند حمایت است تصریح کرد: «در مسائل فرهنگی کسی که حمایت شده و خدمات فرهنگی ارائه کند موفق خواهد شد و در همین راستا تاسیس دفاتر همکاری حوزه و دانشگاه برای ارائه بهتر خدمات فرهنگی در حال انجام است.»

   وی بحران هویت، انگیزه و امید را بحران های مهم نسل جوان در جامعه امروز نامید و شناسایی زبان نیاز مخاطب، زمان نیاز ارائه خدمات فرهنگی و به روز بودن نگاه و تفکر بسیج اساتید را در حل این بحران ها موثر دانست.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج         

 

مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز:

نگاه بسیج اساتید بایستی نگاهی کلان و در حوزه تصمیم سازی باشد

     به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در جلسه هماهنگی مسئولین بسیج اساتید در سازمان بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی و استان البرز مهمترین دغدغه ها، برنامه ها و راهکارهای تقویت علمی و عملی بسیج اساتید بررسی شد.

     پیش از شروع جلسه مسئولین با حضور بر مزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافع حرم ادای احترام کردند.

   همچنین در این جلسه دکتر حسن شوندی مسئول بسیج اساتید در دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و هماهنگ کننده جلسه به ارائه آماری از وضعیت موجود بسیج اساتید این استان و واحد کرج پرداخت. وی با معرفی بخش های مختلف این بسیج در دانشگاه به برگزاری دوره های پیوست نگاری فرهنگی، معرفت افزایی اساتید و شکل گیری دفاتر دانشکده ای بسیج اساتید در واحد کرج اشاره کرد و به بیان پاره ای از مشکلات موجود پرداخت.

    دکتر شوندی همچنین با بیان برخی توقعات پژوهشی اساتید بسیجی و تامین بودجه های پژوهشی برای آنان به فعالیت اندیشکده های بسیج اساتید اشاره کرد و گفت: «نگاه بسیج باید نگاهی کلان باشد و در حوزه تصمیم سازی و القای سیاست های درست به دانشگاه در جهت پیشبرد اهداف انقلاب و نظام حرکت کند.»

   وی در ادامه با تاکید بر فعالیت بر سیاست های کلان دانشگاه گفت: «در حال حاضر بیشتر فعالیت های بسیج اساتید مناسبتی است و این یک رویکرد فرهنگی نیست بلکه بایستی با در نظر گرفتن امتیازات فرهنگی برای دانشکده ها، آنان را در حوزه تصمیم سازی و نگاه های کلان به دانشگاه و امور فرهنگی آن فعال کرد.»

   دکتر حامد ثابت نیز پژوهشگر برتر بسیج اساتید در استان البرز نیز به بیان پاره‌ای پیشنهادات در خصوص مسائل پژوهشی و علمی و نیاز به ارتباط بیشتر بین اقشار مختلف بسیج در کل کشور سخنانی را مطرح کرده و اعلام نمود: «در حال حاضر در واحد کرج دو اندیشکده حکمت و فلسفه و زنان و خانواده تصویب شده و مکاتبات برای تصویب و راه اندازی اندیشکده فناوری های پیشرفته نیز در حال انجام است.»

    حجت الاسلام ابراهیم اکبری نیز با تاکید بر اینکه هدایت نیازمند حمایت است تصریح کرد: «در مسائل فرهنگی کسی که حمایت شده و خدمات فرهنگی ارائه کند موفق خواهد شد و در همین راستا تاسیس دفاتر همکاری حوزه و دانشگاه برای ارائه بهتر خدمات فرهنگی در حال انجام است.»

   وی بحران هویت، انگیزه و امید را بحران های مهم نسل جوان در جامعه امروز نامید و شناسایی زبان نیاز مخاطب، زمان نیاز ارائه خدمات فرهنگی و به روز بودن نگاه و تفکر بسیج اساتید را در حل این بحران ها موثر دانست.

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج         مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز:

نگاه بسیج اساتید بایستی نگاهی کلان و در حوزه تصمیم سازی باشد

     به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در جلسه هماهنگی مسئولین بسیج اساتید در سازمان بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی و استان البرز مهمترین دغدغه ها، برنامه ها و راهکارهای تقویت علمی و عملی بسیج اساتید بررسی شد.

     پیش از شروع جلسه مسئولین با حضور بر مزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافع حرم ادای احترام کردند.

   همچنین در این جلسه دکتر حسن شوندی مسئول بسیج اساتید در دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و هماهنگ کننده جلسه به ارائه آماری از وضعیت موجود بسیج اساتید این استان و واحد کرج پرداخت. وی با معرفی بخش های مختلف این بسیج در دانشگاه به برگزاری دوره های پیوست نگاری فرهنگی، معرفت افزایی اساتید و شکل گیری دفاتر دانشکده ای بسیج اساتید در واحد کرج اشاره کرد و به بیان پاره ای از مشکلات موجود پرداخت.

    دکتر شوندی همچنین با بیان برخی توقعات پژوهشی اساتید بسیجی و تامین بودجه های پژوهشی برای آنان به فعالیت اندیشکده های بسیج اساتید اشاره کرد و گفت: «نگاه بسیج باید نگاهی کلان باشد و در حوزه تصمیم سازی و القای سیاست های درست به دانشگاه در جهت پیشبرد اهداف انقلاب و نظام حرکت کند.»

   وی در ادامه با تاکید بر فعالیت بر سیاست های کلان دانشگاه گفت: «در حال حاضر بیشتر فعالیت های بسیج اساتید مناسبتی است و این یک رویکرد فرهنگی نیست بلکه بایستی با در نظر گرفتن امتیازات فرهنگی برای دانشکده ها، آنان را در حوزه تصمیم سازی و نگاه های کلان به دانشگاه و امور فرهنگی آن فعال کرد.»

   دکتر حامد ثابت نیز پژوهشگر برتر بسیج اساتید در استان البرز نیز به بیان پاره‌ای پیشنهادات در خصوص مسائل پژوهشی و علمی و نیاز به ارتباط بیشتر بین اقشار مختلف بسیج در کل کشور سخنانی را مطرح کرده و اعلام نمود: «در حال حاضر در واحد کرج دو اندیشکده حکمت و فلسفه و زنان و خانواده تصویب شده و مکاتبات برای تصویب و راه اندازی اندیشکده فناوری های پیشرفته نیز در حال انجام است.»

    حجت الاسلام ابراهیم اکبری نیز با تاکید بر اینکه هدایت نیازمند حمایت است تصریح کرد: «در مسائل فرهنگی کسی که حمایت شده و خدمات فرهنگی ارائه کند موفق خواهد شد و در همین راستا تاسیس دفاتر همکاری حوزه و دانشگاه برای ارائه بهتر خدمات فرهنگی در حال انجام است.»

   وی بحران هویت، انگیزه و امید را بحران های مهم نسل جوان در جامعه امروز نامید و شناسایی زبان نیاز مخاطب، زمان نیاز ارائه خدمات فرهنگی و به روز بودن نگاه و تفکر بسیج اساتید را در حل این بحران ها موثر دانست.

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج