برای اولین بار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد:

آزمون بالینی ساختارمند عینی (OSCE)دانشجویان پرستاری

۲۳ تیر ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۸ کد : ۱۹۹۲ اطلاعیه ها

 

       به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اولین آزمون بالینی ساختار مند عینی (OSCE)دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با حضور 31 نفر از دانشجویان پرستاری در محل مرکز مهارت های بالینی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

    این آزمون در 6 ایستگاه شامل : ایستگاه های استریل ، بهداشت مادر و کودک ، دارو ، مایع درمانی ، آموزش به بیمار ، مهارت های پایه و فرآیند پرستاری برگزار شد .

     دکتر منصوره تجویدی معاون علوم پزشکی و رئیس دانشکده پرستاری و مامایی واحد کرج با اعلام این خبر گفت : این آزمون از سال 1393 مطابق سرفصل جدید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بعد از دوره کارآموزی در عرصه الزامی است.

    دکتر تجویدی ضمن تقدیر از دست اندرکاران این آزمون گفت: «پس از برگزاری آزمون از شرکت کنندگان نظرسنجی به عمل آمد که اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان از نحوه برگزاری آزمون رضایت داشتند.»

   وی همچنین به طور ویژه از معاون آموزشی دانشکده، مدیر گروه پرستاری، رئیس آموزش و مسئول EDO برای همکاری شایسته در برگزاری این آزمون مهارتی قدردانی کرد.

                                                               روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج