ابطال مدرک دانشگاهی مقام متخلف توسط واحد کرج

۲۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۹:۲۸ کد : ۲۰۱۱ اطلاعیه ها

با سمه تعالی

ابطال مدرک دانشگاهی مقام متخلف توسط واحد کرج

 

 

محمدحسن برهانی‌فر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در بیان این مطلب گفت :

نامه‌ محرمانه ای از یکی از ارگانهای وابسته به شهرداری با موضوع کپی بودن پایان‌نامه گزینه منتخب شورای شهر کرج به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ارسال شد که بلافاصله این موضوع توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوری و کمیته تخصصی این واحد مورد بررسی قرار گرفت .دانشگاه نیز کپی بودن پایان نامه را تایید و متعاقبا کمیته انضباطی دانشجویی دانشگاه اقدام به صدور حکم ابطال پایان نامه و با توجه به فارغ التحصیلی دانشجو مدرک نامبرده را نیز باطل نموده است .

قابل ذکر است دانشجو از تاریخ رویت حکم مطابق مقررات دانشگاه فرصت تقاضای تجدید نظر خواهد داشت .