جشن فراغت از تحصیل دانشجویان فارغ التحصیل واحد کرج برگزار می گردد

۲۲ بهمن ۱۳۹۳ | ۰۳:۱۰ کد : ۲۱۸ اطلاعیه ها
جشن فراغت از تحصیل دانشجویان فارغ التحصیل واحد کرج برگزار می گردد
جشن فراغت از تحصیل دانشجویان فارغ التحصیل واحد کرج برگزار می گردد