بازدید فنی گروه تخصصی شرکت ایران خودرو از خودروی الکتریکی تولیدی واحدکرج

۱۳ اسفند ۱۳۹۳ | ۰۶:۰۱ کد : ۲۳۴ اخبار دانشگاه
بازدید فنی گروه تخصصی شرکت ایران خودرو از خودروی الکتریکی تولیدی واحدکرج

اعضای کمیته علمی شرکت ایران خودرو از خودروی برقی ساخته شده  در دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج بازدید نمودند.در این خصوص کمیته تخصصی شرکت ایران خودرو ، معاون پژوهشی واحدکرج و جمعی از مدیران دانشگاه، در جلسه ای روزدوشنبه 11/12/1393 شرکت و سوالات تخصصی مسئولین ایران خودرو توسط اعضای تیم تولیدخودروی مذکورپاسخ داده شد و درخصوص هدف اصلی شرکت ایران خودرو که همانا ساخت الکتریکی هیبریدی برای ناوگان عمومی اعلام شد بحث وگفتگوصورت گرفت. در ادامه ایشان با ارایه توضیحاتی در خصوص روند اجرا وتولید خودروی پراید الکتریکی تولیدی واحد، توضیحات مبسوطی را در خصوص نحوه خرید پلت فرم مورد نظرازشرکت مربوطه و همین طور درنظر گرفتن استانداردهای شرکت های خودرو سازی، تهیه دفترچه Tech-Manual، تولید نرم افزارهای مربوطه توسط تیم واحد و همین طور اجرای آزمایشی خودروی مزبور با هماهنگی رییس راهنمایی و رانندگی با سرعت 120 کیلومتر در ساعت ارایه کردند