سخنرانی با عنوان بکارگیری رویکرد سیستمی در شناخت و تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی-اجتماعی

۰۴ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۸:۵۸ کد : ۲۳۷ اخبار دانشگاه
سخنرانی با عنوان بکارگیری رویکرد سیستمی در شناخت و تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی-اجتماعی