برگزاری نخسنین جلسه ضیافت اندیشه اساتید واحد کرج

۰۸ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۵:۲۷ کد : ۲۶ اطلاعیه ها
برگزاری نخسنین جلسه ضیافت اندیشه اساتید واحد کرج

اولین جلسه  از سلسله جلسات ضیافت اندیشه اساتید 8 شهریورماه سال جاری  در واحد کرج برگزار گردید.