قابل توجه اساتید و همکاران محترم دانشگاه : آزمون تفسیر سوره حشر روز دوشنبه مورخ ۹۸/۴/۲۴ ساعت ۱۱ در سالن مرکزی دانشگاه برگزار خواهد شد

۰۵ تیر ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۴ کد : ۲۶۱۳ اطلاعیه ها

آزمون تفسیر سوره حشر روز دوشنبه مورخ 98/4/24 ساعت 11 در سالن مرکزی دانشگاه برگزار خواهد شد حضور کلیه شرکت کنندگان در کارگاه جهت آزمون الزامی می باشد. کانون قران وعترتزمون تفسیر سوره حشر رو ز دوشنبه مورخ 98/4/24 ساعت 11 در سالن مرکزی دانشگاه برگزار خواهد شد حضور کلیه شرکت کنندگان در کارگاه جهت آزمون الزامی می باشد. کانون قران وعترت

دانلود فایل تفسیر سوره حشر

ترجمه و شرح نامه 45 نهج البلاغه