برای اولین بار در دانشگاه آزاد اسلامی

مجوز تاسیس «مرکز تحقیقاتی کاهش ریسک سوانح طبیعی» توسط واحد کرج اخذ شد

۲۶ تیر ۱۳۹۸ | ۰۸:۰۴ کد : ۲۶۵۹ اطلاعیه ها

 

برای اولین بار در دانشگاه آزاد اسلامی، مجوز تاسیس مرکز تحقیقاتی کاهش ریسک سوانح طبیعی به واحد کرج اعطا شد.

         به دنبال درخواست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و در پی بازدیدها و بررسی های به عمل آمده توسط مرکز تحقیقات پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی،  طی نامه ای مجوز تاسیس مرکز تحقیقاتی کاهش ریسک سوانح طبیعی به واحد کرج اعلام شد.

    به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، این مجوز که از سوی دکتر بابک نگاهداری رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی و مسئول باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، در تاریخ 25 تیرماه امسال صادر شده؛ به واحد کرج اختیار تاسیس مرکز تحقیقاتی کاهش ریسک سوانح طبیعی درکشور را داده است.

    گفتنی است مرکز تحقیقاتی کاهش ریسک سوانح طبیعی در دانشگاه آزاد اسلامی بی نظیر و در سطح کشور کم نظیر می باشد.

                                                                  روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج