با حضور اعضای کارگروه تخصصی بررسی شد

برگزاری دوره های آموزش فنی دستگاه های اجرایی استان  البرز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۰۵ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۱:۱۷ کد : ۲۶۷۳ اطلاعیه ها

 


چهارمین جلسه کارگروه آموزش و ترویج ضوابط فنی و اجرایی ذیل شورای فنی استانداری البرز به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد.

    به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،  در این جلسه که با حضور اعضای این کارگروه تخصصی برگزار شد، موضوع تصویب و تدوین برنامه آموزشی سال 1398 دستگاه های فنی استان البرز با رویکرد تبیین ضوابط و دستورالعمل های نظام فنی و اجرایی کشور به بحث و بررسی گذاشته شد.

   همچنین از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه شناسایی ظرفیت های دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به منظور برگزاری دوره های آموزش فنی ویژه پرسنل دفاتر فنی دستگاه های اجرایی استان البرز بود که به همین منظور پس از پایان جلسه کارگروه، بازدیدی از امکانات و توانمندی های مورد نظر این دانشگاه صورت گرفت.

    رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج، مدیرکل دفتی فنی استانداری البرز، مدیرکل آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری، مدیرکل راه و شهرسازی البرز، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای البرز، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس البرز، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی، مدیرعامل آب منطقه ای البرز، مدیرکل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک البرز، رئیس دانشگاه خوازمی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز اعضای کارگروه آموزش و ترویج ضوابط فنی و اجرایی ذیل شورای فنی استانداری البرز هستند .

روابط عمومی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج