با حضور در دانشکده های دامپزشکی و پرستاری و مامایی

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از زیرساخت های علوم دامپزشکی و پزشکی واحد کرج بازدید کرد

۱۶ مهر ۱۳۹۸ | ۱۴:۳۸ کد : ۲۷۷۹ اطلاعیه ها

 

      دکتر محسن نفر معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و هیأت همراه با حضور در دانشکده های دامپزشکی و پرستاری و مامایی واحد کرج از زیرساخت های علوم دامپزشکی و پزشکی این دانشگاه بازدید کردند.

       به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دکتر نفر ضمن این بازدید از بخش های مختلف این دانشکده ها اعم از آزمایشگاه ها، کلاس های درس و بخش های اداری دیدن کرد و به مشاهده زیرساخت های علوم دامپزشکی و پزشکی این واحد و بررسی ظرفیت راه اندازی رشته های مرتبط با آن برای دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز پرداخت.

    معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی را در این بازدید دکتر محمدحسن برهانی فر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج، دکتر سیدحامد شیرازی بهشتی ها ریس دانشکده دامپزشکی و دکتر منصوره تجویدی معاون علوم پزشکی و رئیس دانشکده پرستاری و مامایی، جمعی دیگر از مسئولین واحد کرج همراهی کردند.

     دکتر تجویدی معاون علوم پزشکی واحد کرج با شرح مختصری از اقدامات صورت گرفته توسط واحد کرج در تعامل با بیمارستان ها، مراکز درمانی و خدمات پزشکی سطح استان البرز و شهرستان کرج، به گوشه ای از برنامه های آتی در خصوص رشته های مرتبط با علوم پزشکی در واحد کرج اشاره کرد.

    دکتر محسن نفر و هیأت همراه نیز ضمن استماع توضیحات، گزارشات و پیشنهادات مسئولین حاضر، از نزدیک پاره ای از مشکلات و خواسته های کارشناسان آزمایشگاه ها، مدیران گروه های آموزشی و کارکنان این دانشکده ها را بررسی نمودند.

  روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج