با حضور هیأت داوران، اساتید راهنما و مشاور

مراسم دفاع از اولین پایان نامه دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد

۲۸ مهر ۱۳۹۸ | ۱۶:۰۲ کد : ۲۸۰۳ اطلاعیه ها

 

شیرین حقیقی فشی به عنوان اولین دانشجوی دکترای حسابداری واحد کرج از پایان نامه خود تحت عنوان : نقش ایدئولوژی سیاسی و اعتماد اجتماعی در اجتناب مالیاتی بر اساس تئوری قرارداد اجتماعی یکپارچه دفاع کرد.

   به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، در این پایان نامه که با راهنمایی دکتر بهمن بنی‌مهد، و مشاورت دکتر فریدون اوحدی و دکتر بهرام همتی تالیف شده، مالیات یکی از مسائل مهم اقتصادی هر جامعه عنوان شده که اجتناب از آن نیز به خودی خود وجود خواهد داشت.

    حقیقی فشی در این پایان نامه آورده است: تمکین مالیاتی برای دولت‌ها در سراسر جهان به منظور تامین بودجه، مهم است و لذا روش‌های سنتی برای بهبود تمکین مالیاتی، مانند افزایش حسابرسی، به عنوان هزینه‌ای برای پیاده‌سازی این هدف می‌باشد.

  وی هدف از این پژوهش را مطالعه بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر اهداف تمکین ‌مالیاتی افراد است که با به کارگیری نمونه آماری شامل 550 نفر از حسابداران و مدیران مالی شرکتها و حسابرسان در بخش دولتی و خصوصی در سال 1396 و گردآوری داده‌های پژوهش از طریق روش دلفی و سپس پرسشنامه جمع‌آوری شده و با استفاده از مدل معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار لیزرل، مورد تحلیل قرار گرفته است.

بر طبق این پایان نامه، تاثیر غیرمستقیم عوامل اجتماعی بر اجتناب ‌مالیاتی موثر بوده و ایدئولوژی سیاسی به واسطه اعتماد عمومی، به‌طور غیرمستقیم بر اجتناب مالیاتی تاثیر منفی معنی‌داری دارد.

   این دانشجوی دکترای در پایان نامه دکترای خود بیان کرده: هرچه قدرت محافظه‌کاری‌ اجتماعی و اقتصادی افزایش یابد، اعتماد عمومی به دولت نیز افزایش می‌یابد و این به کاهش مابعدی در اجتناب مالیاتی منجر می‌شود. هنجارهای‌اجتماعی از طریق درونی‌سازی به واسطه هنجارهای‌شخصی، به طور غیرمستقیم بر تمکین ‌مالیاتی تاثیر دارد. بنابراین هرچه قدرت هنجارهای ‌اجتماعی به نفع تمکین مالیاتی افزایش یابد، هنجارهای ‌شخصی تمکین ‌مالیاتی نیز افزایش می‌یابد و این به افزایش مابعدی در اهداف تمکین منجر می‌شود.

وی معتقد است که نتایج این پژوهش اطلاعات سودمندی را در خصوص عوامل اجتماعی تاثیر‌گذار بر تمکین مالیاتی و اجتناب مالیاتی دراختیار استفاده‌کنندگان آن قرار داده و می‌تواند برای سازمان امور مالیاتی در برنامه‌ریزی برای تدوین راهکارهای ارزان‌تر و موثرتر برای افزایش تمکین مالیات‌دهندگان و کاهش اجتناب مالیات‌دهندگان مورد استفاده قرار بگیرد.

                                                                                    روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج