رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سمینار حقوق حیوانات:

وجود حقوق برای حیوانات در آموزه های اسلامی و عقل انسانی

۰۱ دی ۱۳۹۸ | ۱۷:۲۸ کد : ۲۹۲۰ اطلاعیه ها

 

وجود حقوق برای حیوانات در آموزه های اسلامی و عقل انسانی

دکتر محمدحسن برهانی فر در سمینار دامپزشکی حقوق حیوانات نظریات مختلف حقوق حیوانات در نظریات غربی و اسلامی را مقایسه کرد.

      به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دکتر محمدحسن برهانی فر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج با اشاره به برخی از نظریات مطرح در غرب به بررسی این نظریات در غرب، شرق و اسلام پرداخت.

      وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تاریخ فلسفه و اندیشه فلاسفه گفت: بسیاری از فلاسفه غرب بر این اعتقاد قائل هستند که حق بدون تکلیف و تکلیف بدون حق معنی ندارد و اگر جایی برای موجودی اعم از انسان، حیوان، نبات و ... تکلیفی وضع شد؛ همانجا بایستی قائل به حقی برای او باشیم.

    دکتر برهانی فر در ادامه گفت: بر این اساس از نظر عقلی بسیاری از موجودات نیز مانند درخت و ... صاحب حق هستند، چه برسد به حیوانات و اگر این حق ادا نشود، عقل بشری انسان را مواخذه خواهد کرد.

     وی در ادامه این بحث به بیان حق انسان بر حیوان و برعکس پرداخت و گفت: با توجه به این که برای حیوانات تکالیف، کاربردها و وظایفی متصور است، حقوقی نیز باید برای آنان متصور شد و اگر حقوق آن ادا نشود از نظر عقلی و فقهی قابل مذمت است و مرتکب امری مذموم شده است.

     برخی از نظریه پردازان غربی معتقد هستند که حیوان چون شعور ندارد، پس حق ندارد و این از نظر اسلام مردود است؛ چرا که از منظر اسلام کل هستی شعورمند بوده و تصادفی نیست و این امر برای کوچکترین ذرات هستی تا کهکشان ها مصداق دارد.

       وی با بیان تفاوت بین فهم و عقل گفت: اگر چه حیوان دارای عقل نیست اما فهم بر اساس غریزه دارد و امور غریزی در کمترین شکل نیمه آگاهانه هستند.

       دکتر برهانی فر با اشاره به اینکه دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج جزو موفق ترین دانشکده های دامپزشکی کشور است، ابراز امیدواری کرد: در مسیر توسعه و پیشرفت علوم دامپزشکی در زمینه های مختلف اعم از فلسفه  دامپزشکی و حقوق حیوانات نیز شاهد ارائه مقالات علمی بیشتری باشیم.

       رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به وجود جای خالی برخی از مباحث در دانشکده های دامپزشکی کشور به دانشجویان پیشنهاد کرد در خصوص فلسفه دامپزشکی به تحقیق بپردازند و بدین ترتیب جهشی در دانش دامپزشکی امروز ایجاد نمایند.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج