سه انتصاب جدید در هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز

۲۴ مهر ۱۳۹۳ | ۱۲:۲۱ کد : ۳۱ اطلاعیه ها
طی حکمی از طرف دکتر عباسی فرد ، نماینده تام الاختیار هیات امنا در استان البرز، دکتر بهروز میرزا ریاست محترم واحد کرج و دکتر سید شاپور شجاعی قائم مقام و معاونت محترم دانشجویی واحد کرج به عنوان عضو شورای انتصابات استان البرز و دکتر شقایق معاون محترم آموزشی واحد کرج به عنوان سرپرست دبیرخانه شورای انتصابات استان البرز منصوب شدند.

 طی حکمی  از طرف دکتر عباسی فرد ، نماینده تام الاختیار هیات امنا در استان البرز، دکتر بهروز میرزا ریاست محترم واحد کرج و دکتر سید شاپور شجاعی قائم مقام و معاونت محترم دانشجویی واحد کرج به عنوان عضو شورای انتصابات استان البرز و دکتر شقایق معاون محترم آموزشی واحد کرج به عنوان سرپرست دبیرخانه شورای انتصابات استان البرز منصوب شدند.