آدرس های سامانه آموزشیار

۰۹ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۲:۴۵ کد : ۳۲۹۵ اخبار تصویری صفحه اول

 

آدرس سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ( آموزشیار):  edu.iau.ac.ir

آدرس سامانه پاسخگویی (Ticketing) جهت دانشجویان و همکاران واحد های دانشگاهی:  empticket.iau.ir

آدرس سامانه آموزش (فایل های آموزشی و راهنمای سامانه): amoozeshyar.iau.ir

کد واحد کرج : 115

راهنمای سامانه آموزشیار ویژه دانشجویان

راهنمای سامانه آموزشیار ویژه اساتید