در کرسی علمی – ترویجی دانشگاه آزاداسلامی واحد کرج بازخوانی شد

آموزه های قرآن و سنت در ابعاد سلامت انسان و جامعه برای رویارویی با بحران‌ها

۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۶ کد : ۳۳۰۹ اطلاعیه ها 
اولین کرسی علمی- ترویجی استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال 99 با عنوان  آموزه های سبک زندگی اسلامی  در ابعاد مختلف سلامت برای مواجهه با بیماری کووید 19 به صورت مجازی برگزار شد.
     به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، این کرسی علمی – ترویجی با همکاری معاونت پژوهش و فناوری و هیات اندیشه ورز استان البرز از طریق سامانه دان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید و مورد استقبال جمع کثیری از اساتید، اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار گرفت.
      دکتر محمدحسین توانایی سره دینی استاد و محقق دانشگاهی در حوزه دین پژوهی، مباحث مبسوطی را  درباره توجه ویژه و گسترده آموزه های قرآن و سنت به ابعاد مختلف سلامت انسان و جامعه در هنگام بروز حوادث و بحران ها بویژه بیماری ها  مطرح کرد.
   همچنین دکتر فیض اله اکبری دستک پژوهشگر در حوزه قرآن و حدیث و دکتر علیرضا محمدی نژاد گنجی محقق در حوزه روانشناسی  نیز به عنوان داوران کرسی با رعایت زمانبندی مساوی و تناوب در ابراز عقاید و با پرهیز از مناظره های متقابل، ابهامات و سوالات خود را در موضوع مورد بحث، بیان نمودند.
     گفتنی است تاکنون 10 کرسی علمی – ترویجی توسط کارگروه مربوطه  در دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز برنامه‌ریزی شده که به تدریج تا پایان مهرماه سال جاری در این دانشگاه برگزار می گردد.