جلسه هم اندیشی استادان دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز: خود سازی انقلاب (دولت سازی)

۰۴ آذر ۱۳۹۹ | ۰۷:۴۱ کد : ۳۴۸۹ اطلاعیه ها

وبینار_تخصصی
خودسازیانقلاب (#دولتسازی) راه تحقیق #بیانیه #گام_دوم"
شناسه کلاس 88479e5
گذرواژه n1412345
تاریخ برگزاری
سه_شنبه  1399/09/04
ساعت برگزاری 09:00:00
https://daanaan.daan.ir

میلادباسعادت #امامحسنعسگریعلیهالسلام
گرامیداشت #هفته_بسیج

وبینار
خودسازی
انقلاب
گام_دوم
مقاممعظمرهبری
دولتجوانانقلابی
مجلس_انقلابی
متعهد
کارآمد