طرح اندیشه تحول ساز ( ویژه استادان دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز )

۱۷ آذر ۱۳۹۹ | ۱۷:۳۶ کد : ۳۵۲۲ اطلاعیه ها

جلسه_توجیهی
طرح_اندیشه_تمدن_ساز

استادگرامی سلام
لطفا در جلسه توجیهی طرح اندیشه تمدن(تحول ساز) با موضوع: طرح مطالعاتی و مباحثاتی اندیشه مقام معظم رهبری با محوریت کتاب (طرح اندیشه اسلامی در قرآن) در روز #دوشنبه ۹۹/۹/۱۷
ساعت ۱۹ الی ۲۱ در سامانه دانان دانشگاه آزاد حضور بهم رسانید.
شناسه:۵۳۳c۳۱۵
گذرواژه:n۱۷۱۲۳۴۵

طرح_مباحثاتی
مقام_معظم_رهبری

نهاد_نمایندگی_مقام_معظم_رهبری_دانشگاههای_آزاد_استان_البرز
https://www.instagram.com/p/CIfxvaJh5F4/?igshid=174lkuoj0jvuy