بررسی فاجعه سقط جنین و ارائه راهکارهای مشوق افزایش جمعیت

۱۹ آذر ۱۳۹۹ | ۱۲:۵۷ کد : ۳۵۲۶ اطلاعیه ها

 

ندیشکده مطالعات راهبردی زنان و خانواده بسیج اساتید  استان البرز
(وابسته به اندیشگاه سیاست پژوهی و راهبردنگاری)
و دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز برگزار می کند

مدرسه تعالی زن و خانواده ایرانی
برنامه پاییزه : سلسله نشست های تخصصی جمعیت
بررسی فاجعه سقط جنین و ارائه راهکارهای مشوق افزایش جمعیت
دکتر کبری خزعلی
 رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

چهارشنبه ۹/۱۹  
ساعت18:30
آدرس دسترسی به نشست:
 http://vc2.sccr.ir/b/zyh-9gp-jgc
کد دسترسی: 401433 (صفحه کلید درحالت انگلیسی و مرورگر به روز باشد)
به شرکت کنندگان گواهی دوره اعطا خواهد شد. (حضور در 5 نشست ضروریست)
در صورت مشکل ورود به جلسات در واتساپ به 09350861743 پیام دهید