راهنما و فرم های ثبت نام غیر حضوری پذیرفته شدگان کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ورودی ۹۹

۲۱ دی ۱۳۹۹ | ۰۸:۱۲ کد : ۳۶۱۳ اطلاعیه ها

چک لیست مدارک لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی جدید

*********************************************************

 

ثبت نام پذیرفته شدگان بر اساس (سوابق تحصیلی) و (ثبت نام در محل واحد دانشگاهی)  نیمسال دوم سال تحصیلی 99

(( کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته  ))

 راهنما ، زمانبندی و فرم های ثبت نام

( شامل دو مرحله ثبت نام غیر حضوری  در سایت آموزشیار و ارسال مدارک به صورت پستی به واحد دانشگاهی )

 

 

************************************************************************

ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد نیمسال دوم سال تحصیلی 99

 راهنما ، زمانبندی و فرم های ثبت نام

( شامل دو مرحله ثبت نام غیر حضوری  در سایت آموزشیار و ارسال مدارک به صورت پستی به واحد دانشگاهی )