دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز با همکاری اندیشکده مطالعات راهبردی زنان و خانواده بسیج اساتید استان البرزبرگزار می کند

مدرسه تعالی زن و خانواده ایرانی

برنامه زمستانه: سلسله نشست های تخصصی بهداشت گفتگو و روابط اجتماعی(نگاهی نو به قوانین و فلسفه حجاب و عفاف )
۰۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۲:۵۷ کد : ۳۷۱۲ اطلاعیه ها

 

دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز با همکاری اندیشکده مطالعات راهبردی زنان و خانواده بسیج اساتید  استان البرزبرگزار می کند

مدرسه تعالی زن و خانواده ایرانی
برنامه زمستانه: سلسله نشست های تخصصی بهداشت گفتگو و روابط اجتماعی(نگاهی نو به قوانین و فلسفه  حجاب و عفاف )

 نشست اول :

حجاب ، شرع یا اخلاق مداری

دکتر نیره امانی
پژوهشگر شورای انقلاب فرهنگی

 دوشنبه 12/4 ساعت 20
آدرس دسترسی به نشست:
https://daanaan.daan.ir
شناسه: 482c47f
رمز: hiau                                                                     ارائه گواهی معتبر ۳۲ ساعت اساتید ،کارمندان و دانشجویان