برنامه زمانی برگزاری کارگاههای مرکز مطالعات علوم ورزشی

۱۴ مهر ۱۳۹۳ | ۱۶:۳۲ کد : ۴۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۸۷۲
برنامه زمانی برگزاری کارگاههای مرکز مطالعات علوم ورزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مرکز مطالعات و تحقیقات علوم ورزشی کرج

برنامه زمانی برگزاری کارگاههای مرکز مطالعات علوم ورزشی

زمان برگزاری

مدت زمان

هزینه کارگاه

مدرس

نام کارگاه

پنجشنبه 10/07/93

4 ساعت

4 ساعت

500000ریال

500000ریال

خانم دکتر گنجی

دکتر ناصر ملی

حرکات اصلاحی ورزشی

استعداد یابی ورزشی

سه شنبه 08/07/93

5 ساعت

500000ریال

آقای دکتر سرشین

تحلیل راه رفتن و اختلات آن

پنجشنبه 10/07/93

4 ساعت

500000ریال

آقای دکتر بهاری

آمار مبتدی با نرم افزار spss

سه شنبه 15/07/93

4 ساعت

500000ریال

آقای دکتر سرشین

بیومکانیک و حرکت شناسی تمرینات قدرتی

پنجشنبه 17/07/93

4 ساعت

500000ریال

آقای دکتر رحیمی

کنترل وزن

پنجشنبه 17/07/093

4 ساعت

500000ریال

آقای دکتر بهاری

آمار پیشرفته با نرم   افزار spss

پنجشنبه 24/07/93

4 ساعت

500000ریال

خانم دکتر حجت

دیابت و ورزش

پنجشنبه 01/08/93

6 ساعت

500000ریال

آقای دکتر سخنگویی

ماساژ درمانی

پنجشنبه 08/08/93

4 ساعت

500000ریال

آقای دکتر رحیمی

سندروم بیش تمرینی

پنجشنبه 15/08/93

4 ساعت

500000ریال

خانم دکتر مهوش نوربخش

مقاله نویسی به فارسی

پنجشنبه 15/08/93

4 ساعت

500000ریال

آقای دکتر علیجانی

آشنایی با تغذیه و مکملهای ورزشی

پنجشنبه 22/08/93

4 ساعت

500000ریال

خانم دکتر حجت

کاربرد داروهای گیاهی در بهبود عملکرد ورزشی

پنجشنبه 22/08/93

4 ساعت

500000ریال

آقای دکتر خدایاری

مدیریت ورزشی قهرمانی

پنجشنبه 29/08/93

4 ساعت

500000ریال

آقای دکتر خدایاری

سنجش و اندازه گیری

پنجشنبه 29/08/93

4 ساعت

500000ریال

آقای دکتر حاجی رسولی

اعتیاد در ورزش

 

  • محل برگزاری کارگاهها: مرکز مطالعات و تحقیقات علوم ورزشی کرج. آزادگان، خیابان تختی، جنب درمانگاه سبزه پرور
  • واریز مبلغ به شماره حساب 0107916463003 بانک ملی به نام حساب درآمدزایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
  • در پایان هر دوره گواهی معتبر مرکز تحقیقات و معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج صادر خواهد شد.