عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

رئیس هیات تکواندو استان البرز شد

۱۷ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۴:۱۱ کد : ۴۱۴۷ اطلاعیه ها
دکتر سید نعمت خلیفه عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به مدت ۴ سال رئیس هیات تکواندو استان البرز شد.

 

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج؛ دکتر سید نعمت خلیفه عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و رئیس دانشکده تربیت بدنی این واحد دانشگاهی با اکثریت آرا به مدت 4 سال رئیس کمیته تکواندو استان البرز شد.

از مهمترین سوابق اجرایی و مدیریتی دکتر  سید نعمت خلیفه ریاست دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی کرج، عضویت کمیته آموزش فدراسیون جهانی تکواندو ،مدرس فدراسیون جهانی تکواندو ،سرمربی تیم ملی تکواندو ایران

     روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

.