باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

۲۲ مهر ۱۳۹۴ | ۱۶:۵۲ کد : ۴۱۶ اخبار دانشگاه
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
باز این چه شورش است که در خلق عالم است،  باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است