فراخوان اعضای برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد کرج

۲۵ مهر ۱۳۹۴ | ۱۳:۵۳ کد : ۴۱۷ اخبار دانشگاه
فراخوان اعضای برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد کرج
فراخوان اعضای برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد کرج
بدین وسیله از کلیه اعضا دعوت می شود فعالیتهای علمی و پژوهشی خود را در بازده زمانی مهر 93 تا شهریور 94 به شرح ذیل به دفتر باشگاه حضوراً جهت ارزیابی، در 4 روز اول هفته تا ساعت 12 تا تاریخ 1394/8/5  به دفتر تحویل دهند. 
 
1. فقط فعالیتهای بازده زمانی مهر 93 تا شهریور 1394 که منحصراً به نام باشگاه است.
2. با ماژیک شبرنگ نام باشگاه مشخص شده باشد.
3. بالای صفحه اول مقاله نوع مجله مشخص شده باشد. 
4. در گواهی ارائه مقاله در همایش ها باید نام باشگاه ذکر شده باشد یا در کتابچه همایش نام باشگاه برای آن مقاله یا پوستر درج شده باشد. 
5. کلیه مدارک تا تاریخ ذکر شده دریافت می شود و از دریافت مدارک بعد از تاریخ مقرر اجتناب می شود و مسئولیت آن به عهده عضو محترم خواهد بود. 
6. مدارک باید به صورت پرینت شده و در لوح فشرده ارسال شود. 
 
 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان