عزاداری مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در ایام عاشورای حسینی

۲۸ مهر ۱۳۹۴ | ۱۲:۱۰ کد : ۴۱۹ اخبار دانشگاه
عزاداری مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در ایام عاشورای حسینی
عزاداری مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در ایام عاشورای حسینی