دکتر منصوره تجویدی طی حکمی از طرف دکتر بهروز میرزا دبیر هیات امنای دانشگاههای استان البرز به سمت سرپرست معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج منصوب شد

۳۰ آذر ۱۳۹۴ | ۱۹:۴۵ کد : ۴۷۰ اخبار دانشگاه
دکتر منصوره تجویدی طی حکمی از طرف دکتر بهروز میرزا دبیر هیات امنای دانشگاههای استان البرز به سمت سرپرست معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج منصوب شد
دکتر منصوره تجویدی طی حکمی از طرف دکتر بهروز میرزا دبیر هیات امنای دانشگاههای استان البرز به سمت سرپرست معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج منصوب شد

 

خانم دکتر منصوره تجویدی طی حکمی از طرف دکتر بهروز میرزا دبیر هیات امنای دانشگاههای استان البرز  و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به سمت سرپرست معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج منصوب شدند.حکم انتصاب در جلسه هیات رئیسه واحد کرج با حضور ریاست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی استان البرز اهدا گردید.