دکتر بهروز میرزا به ریاست شورای هم اندیشی بسیج روسای دانشگاه های استان البرز منصوب شدند

۲۸ آذر ۱۳۹۴ | ۱۴:۱۱ کد : ۴۹۲ اخبار دانشگاه
دکتر بهروز میرزا به ریاست شورای هم اندیشی بسیج روسای دانشگاه های استان البرز منصوب شدند
دکتر بهروز میرزا به ریاست شورای هم اندیشی بسیج روسای دانشگاه های استان البرز منصوب شدند