13 واحد مجری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از وزارت بهداشت کد اخلاق دریافت کردند

۱۶ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۴:۵۲ کد : ۵۲۶ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۸۲۴
13 واحد مجری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از وزارت بهداشت کد اخلاق دریافت کردند
13 واحد مجری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از وزارت بهداشت کد اخلاق دریافت کردند