13 واحد مجری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از وزارت بهداشت کد اخلاق دریافت کردند

۱۶ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۴:۵۲ کد : ۵۲۶ اخبار دانشگاه
13 واحد مجری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از وزارت بهداشت کد اخلاق دریافت کردند
13 واحد مجری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از وزارت بهداشت کد اخلاق دریافت کردند