جوابیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به انتشار خبر " افزایش غیر قانونی رشته ها به دانشگاه کرج هم سرایت کرد" در خبرگزاری تیتر1

۱۸ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۵:۰۴ کد : ۵۲۷ اخبار دانشگاه
جوابیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به انتشار خبر " افزایش غیر قانونی رشته ها به دانشگاه کرج هم سرایت کرد" در خبرگزاری تیتر1
جوابیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به انتشار خبر " افزایش غیر قانونی رشته ها به دانشگاه کرج هم سرایت کرد" در خبرگزاری تیتر1