بازدید ریاست محترم دانشگاه از نمایشگاه آثار استاد شهید مطهری در مجتمع آموزشی ولایت

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۹:۲۰ کد : ۵۶۱ اخبار دانشگاه
بازدید ریاست محترم دانشگاه از نمایشگاه آثار استاد شهید مطهری در مجتمع آموزشی ولایت
بازدید ریاست محترم دانشگاه از نمایشگاه آثار استاد شهید مطهری در مجتمع آموزشی ولایت